ساک دستی پارچه ای دوختی

تعرفه قیمت ساک دستی دوختی

این محصول برای تحمل وزن بالا بسیار مناسب می باشد

ساک دستی دوخت با روش دوخت بافته (چرخ دوز ) توسط نیروی انسانی تولید میشود . با انتخاب این محصول به شما ماندگاری و تحمل وزن بالا را گارانتی می کنیم .

سایز بندی ساک دستی حداقل تعداد سفارش قیمت ۶۰ گرم قیمت ۹۰ گرم محاسبه قیمت با چاپ
عرض ۲۰ ارتفاع ۳۰ کاست۱۰  ۱۰۰۰ عدد ۳۴۵۰ تومان ۵۱۷۵ تومان کلیک کنید
عرض ۲۵ ارتفاع ۳۵ کاست۱۰  ۱۰۰۰ عدد ۳۷۴۰ تومان ۵۶۰۶ تومان کلیک کنید
عرض ۳۰ ارتفاع ۴۰ کاست۱۰  ۵۰۰ عدد ۴۲۵۵ تومان ۶۳۸۰ تومان کلیک کنید
عرض ۳۵ ارتفاع ۴۵ کاست۱۰  ۵۰۰ عدد ۵۲۵۰ تومان ۷۸۰۰ تومان کلیک کنید
عرض ۴۰ ارتفاع ۵۰ کاست۱۰  ۵۰۰ عدد ۵۴۰۰ تومان ۸۱۰۰ تومان کلیک کنید
عرض ۵۰ارتفاع ۵۰ کاست۱۰  ۵۰۰ عدد ۶۷۰۰ تومان ۱۰۵۰ تومان کلیک کنید
عرض ۷۰ ارتفاع ۵۰ کاست ۱۰ ۵۰۰ عدد ۸۲۰۰ تومان ۱۲۳۰۰ تومان کلیک کنید