منوی سایت

ساک دستی مدل TOT 90

  • ارتفاع ساک دستی | 30 سانتیمتر
  • عرض ساک دستی | 35 سانتیمتر
  • کاست ساک دستی | 00 سانتیمتر
  • نوع جنس ساک دستی از پارچه سوزنی 90 گرم می باشد
  • گرماژ تولید ساک دستی 90 گرم 
  • حداکثر وزن قابل تحمل 8 کیلو گرم 
  • درصد بازیافت و برگشت پذیر به طبیعت 70% میباشد
  • امکان چاپ سیلک ،اورینت و پیکمنت را دارا می باشد