منوی سایت

ساک آماده

ساک دستی یکی از مهمترین و کاربردی ترین محصول در سمینار ها کمفرانس ها افتتاحیه ها ونمایشگاه ها میباشد وساک دستی های آماده سرعت آماده شدن آن کمتر از ساک دستی های دیگر می باشد در هر نمایشگاه یا سمینار هدایایی تهیه دیده میشود که هدایا را باید در یک بسته بندی ای مجموعه شود که برای این عمل از ساک دستی استفاده میشود.

ساک دستی ها در سایز های زیر می باشد

ساک دستی 5×18×11
ساک دستی 6×28×18
ساک دستی 10×24×24
ساک دستی 7×37×22
ساک دستی 9×40×25
ساک دستی 10×26×28
ساک دستی 12×47×31