منوی سایت

Green pack شرکت تبلیغات

Green pack شرکت تبلیغاتی با سابقه در خشان خود در کار تولید و طراحی ساک دستی های تبلیغاتی و به کار بردن روش ماشینی به جای روش سنتی و قدیمی

سخن مدیریت

شرکت Green pack به کار بردن روش ساخت ماشینی به جای روش دستی و سنتی باعث شده است که کیفیت کار در حد بسیار بالایی باشد. سرعت ساخت بالا رفته است به طوری که در هر روز بیش از 50000 عدد پاکت را آماده می کند شرکت تبلیغاتی Green pack به بسته بندی کار های خود خیلی اهمیت میدهد ، بنا بر این مشتری های شهرستان نیز مشکلی از نظر بسته بندی و جا به جایی نخواهند داشت. امیدواریم بتونیم خدمتی در خور شرکت شما انجام دهیم.
مدیریت پاکت سبز

درباره ما

GreenPack

Green pack شرکت تبلیغاتی با سابقه در خشان خود در کار تولید و طراحی ساک دستی های تبلیغاتی و به کار بردن روش ماشینی به جای روش سنتی و قدیمی و داشتن نیروی کار باتجربه و توانا ، توانسته است تحول باور نکردنی ای در کار ساخت ساک دستی های تبلیغاتی انجام دهد. به کار بردن روش ساخت ماشینی به جای روش دستی و سنتی باعث شده است که کیفیت کار در حد بسیار بالایی باشد. سرعت ساخت بالا رفته است به طوری که در هر روز بیش از 50000 عدد پاکت را آماده می کند شرکت تبلیغاتی Green pack به بسته بندی کار های خود خیلی اهمیت میدهد ، بنا بر این مشتری های شهرستان نیز مشکلی از نظر بسته بندی و جا به جایی نخواهند داشت. امیدواریم بتونیم خدمتی در خور شرکت شما انجام دهیم. نمایندگی های شرکت تبلیغاتی سبز کارگاه : تهران ، شهر قدس ، خیابان عمارت شعبه مرکزی: تهران ، خیابان جمهوری شعبه دوم: تهران ، انقلاب ، جمالزاده شمالی شعبه سوم: آستانه اشرفیه شعبه چهارم: مشهد مقدس شعبه پنجم : اصفهان به زودی ...